Δηλώστε Συμμετοχή
στον 54ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου

Παρακαλούμε, εγγράψετε το σκάφος με τα παρακάτω στοιχεία στον 54ο Διεθνή Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Άνδρου

Όνομα Σκάφους:
Όμιλος:
Αριθμός Ιστίου:
Σημαία:
Νηολόγιο:
Τύπος:
Έτος Κατασκευής:
Τύπος Ιστιοφορίας:
Διακριτικό σήμα VHF:
Υπάρχοντα κανάλια:
Στοιχεία Πιστοποιητικού Καταμέτρησης:

Επισυνάπτω αντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης για κάθε κατηγορία συμμετοχήςΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / OWNER - SKIPPER DECLARATION

1. Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα, θα συμμετάσχω στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ακόμη ότι ο διοργανωτής όμιλος και οποιαδήποτε επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα, δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές που μπορεί να συμβούν στο σκάφος μου, σε πρόσωπα ή πράγματα, στη θάλασσα ή την στεριά, κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα. / I hereby declare that I accept the rules and regulations mentioned in the Notice of Race. I will participate in the regatta at my own risk and responsibility. I also declare that the organizing club and any committee of the regatta bear no responsibility whatsoever for loss, damage, injury or inconvenience that might occur to persons or materials, both ashore and at sea as a consequence of participation in the event.
2. Δηλώνω ακόμα ότι το παραπάνω αναφερόμενο σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ειδικού Κανονισμού Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης (Offshore Special Regulations) της ISAF 2014 – 2015 για αγώνες Κατηγορίας / I hereby declare that the afore mentioned boat is equipped in accordance with the ISAF Offshore Special Regulations 2014 – 2015 for Category 3 regattas.
3. Δηλώνω υπεύθυνα ότι το αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης που επισυνάπτω είναι εν ισχύ και δεν έχει για οποιοδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα. / I hereby declare that the attached measurement certificate is valid and has not been altered or revoked.

4. Διαφήμιση / Advertisement

Αντίγραφο Σχετικής Άδειας

Ιστιοδρομία

Σκάφος:

Κατάσταση Πληρώματος

Κυβερνήτης

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Εντετ/νος Εκπρ/πος

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Πλήρωμα

Αρ. Μητρ. EIO

Όμιλος

Στοιχεία επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο:
Email:
Τηλέφωνο:
Διεύθυνση: