Χρυσός Χορηγός

Χορηγοί του 51ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής»

Ασημένιος Χορηγός

Χορηγοί Φιλοξενίας

Υποστηρικτές

Χάλκινος Χορηγός

Υποστηρικτές

Χορηγοί Μεταφορών

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί του 51ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ιωάννης Β. Γουλανδρής»

Ετήσιοι Χορηγοί του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου

Ασημένιοι Χορηγοί

Υποστηρικτές

Ετήσιοι Χορηγοί του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου

Χορηγοί Μεταφορών

Subscribe to our Newsletter!